Masz jakieś pytania?

Skontaktuj się z nami za pośrednictwem maila

lub przez formularz kontaktowy

    Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem sklepu internetowego jest Sprzedawca (wspólnicy prowadzący wspólnie działalność gospodarczą w oparciu o umowę spółki cywilnej pod nazwą HOUSE OF MAKEUP MAŁGORZATA SMELCERZ-KUBICZ, ŁUKASZ KUBICZ SPÓŁKA CYWILNA (adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: ul. Franciszka Kawy 34/21, 01-496 Warszawa), NIP spółki cywilnej 5223110834, REGON spółki cywilnej 369220595, adres poczty elektronicznej: kontakt@pariens.pl, to jest: (1) Małgorzata Smelcerz-Kubicz prowadząca działalność gospodarczą pod firmą MAŁGORZATA SMELCERZ-KUBICZ WSPÓLNIK SPÓŁKI CYWILNEJ HOUSE OF MAKEUP (adres miejsca wykonywania działalności: ul. Franciszka Kawy 34/21, 01-496 Warszawa) wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, NIP 5222915151, REGON 364613077; oraz (2) Łukasz Kubicz prowadzący działalność gospodarczą pod firmą ŁUKASZ KUBICZ WSPÓLNIK SPÓŁKI CYWILNEJ HOUSE OF MAKEUP (adres miejsca wykonywania działalności: ul. Franciszka Kawy 34/21, 01-496 Warszawa) wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, NIP 5223110030, REGON 369194018.

    ). Dane są lub mogą być przetwarzane w celach oraz na podstawach wskazanych szczegółowo w polityce prywatności (np. realizacja umowy, marketing bezpośredni). Polityka prywatności zawiera pełną informację na temat przetwarzania danych przez administratora wraz z prawami przysługującymi osobie, której dane dotyczą. Szybki kontakt z administratorem: kontak@pariens.pl